Frequently Asked Questions

Pertanyaan Umum

GEN merupakan program simpanan emas yang baru diperkenalkan oleh Angsa Emas Jewellery. Simpanan emas mengikut harga semasa emas 916 yang di paparkan di sistem.

Cara pendaftaran GEN sama seperti cara pendaftaran di E-Commerce.

Yuran pendaftaran adalah hanya RM 50 seumur hidup

Tempoh matang GEN adalah selama 7 hari. Selepas tempoh matang, nilai gram boleh di tebus dia mana-mana cawangan Angsa Emas

Tidak boleh, GEN hanya boleh ditebus dengan barang kemas di mana-mana cawangan Angsa Emas

Cara Pembelian GEN

Cara pembelian GEN adalah mengikut pada harga semasa emas 916. Pembelian GEN serendah 0.5 gram sahaja.

Selepas habis tempoh matang, pelanggan boleh membiarkan simpanan di GEN sehingga pelanggan rasa ingin menebus simpanan emas tersebut.

Cara Login GEN

1. Jika sudah mempunyai akaun di E-Commerce, pelanggan boleh login seperti biasa di Login Page.

2. Untuk pertama kali login, pelanggan perlu menekan 'First Time Visit' dan memasukkan No Kad Pengenalan untuk mendapatkan pengesahan pertama kemudian memasukkan katalaluan.

3. Selepas menetapkan katalaluan, sila login dengan memasukkan No Kad Pengenalan (Tanpa -) atau email.

Jika terdapat masalah semasa login, boleh isi di bahagian Get In Touch.